Μέρα

Αυγούστου 10, 2018

H οργάνωση, διάρθωση και λειτουργία της νέας Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών

Τους 16 άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι παρεμβάσεις της νέας Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, την συγκρότηση της οποίας ανακοίνωσε...
Διαβάστε Περισσότερα